Search results for "Karl Davies"
Eps5 צ’רנוביל עונה 1 פרק 5

צ’רנוביל עונה 1 פרק 5

צ’רנוביל עונה 1 פרק 5
Season 1
Episode: 5
Air Date: 2019-06-03

בפרק האחרון, השנה היא 1987, ומשפטם של דיאטלוב, בריוחאנוב ופומין מתחיל. נגדם מעידים שצ’רבינה, חומיוק ולגאסוב, שמתארים בפרטי פרטים את כל הגורמים שהובילו לתאונה הגרעינית החמורה ביותר בהיסטוריה.

Episode Title: זיכרון נצח
Eps4 צ’רנוביל עונה 1 פרק 4

צ’רנוביל עונה 1 פרק 4

צ’רנוביל עונה 1 פרק 4
Season 1
Episode: 4
Air Date: 2019-05-27

ארבעה חודשים לאחר הפיצוץ, מאמצי הפינוי מתקדמים במרץ, אבל גם רובוטים מיוחדים לא מצליחים לפנות את הגרפיט מגג הכור, כי הקרינה כה עזה שהיא משביתה אותם. חומיוק מוצאת מסמך מצונזר…

Episode Title: אושרה של האנושות כולה
Eps3 צ’רנוביל עונה 1 פרק 3

צ’רנוביל עונה 1 פרק 3

צ’רנוביל עונה 1 פרק 3
Season 1
Episode: 3
Air Date: 2019-05-20

לגאסוב וחומיוק מגלים שהדלק נמס מהר יותר מכפי שהם ציפו, אז הם הוגים תכנית שמצריכה חפירת מנהרה מתחת לכור. חומיוק נוסעת לדבר עם עובדי הכור הגוססים.

Episode Title: ותפתח הארץ את פיה
Eps2 צ’רנוביל עונה 1 פרק 2

צ’רנוביל עונה 1 פרק 2

צ’רנוביל עונה 1 פרק 2
Season 1
Episode: 2
Air Date: 2019-05-13

בדיון של הוועדה לחקירת התאונה, לגאסוב מבין שכולם מתעלמים מהאמת. גורבצ’וב שולח אותו לצ’רנוביל כדי לראות בעצמו את הנזק ומתברר שהמצב חמור אפילו יותר.

Episode Title: נא להישאר רגועים
Eps1 צ’רנוביל עונה 1 פרק 1

צ’רנוביל עונה 1 פרק 1

צ’רנוביל עונה 1 פרק 1
Season 1
Episode: 1
Air Date: 2019-05-06

מיני סדרה תקופתית שחוזרת לתאונה הגרעינית הנוראה משנת 1986, אחת הקטסטרופות האיומות ביותר שיצר האדם, ותספר את סיפורם של האנשים שהוקרבו לטובת הצלת אירופה כולה מאסון נוסף.

Episode Title: 1:23:45